aنمونه سوال های تفسیر موضوعی قرآن

ساخت وبلاگ
چکیده :   1 – چهار مورد ازمراتب انس با قرآن را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ 2 – تدبر در قرآن را ... با عنوان : aنمونه سوال های تفسیر موضوعی قرآن بخوانید :

 

1 – چهار مورد ازمراتب انس با قرآن را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

2 – تدبر در قرآن را به اختصار تویح دهید ؟

3 – تفسیر قرآن را به اختصار توضیح دهید ؟

 

4 – سه مورد از اقسام شناخت قرآن را نام برده و یکی را به اختصارتوضیح دهید ؟

5 – شناخت سندی را به اختصار توضیح دهید ؟

6 – شناخت ریشه ای را به اختصار توضیح دهید ؟

7 - شناخت تحلیلی را به اختصار توضیح دهید ؟

8 – چهار مورد از دلایل بی نیازی به شناخت سندی را فقط نام ببرید ؟

9 – سه عامل اساسی جاودانگی قرآن را بیان کنید ؟

10 – فلسفه پیوند قرآن و عترت را بیان کنید ؟

11- ثمره پیوند قرآن و عترت را بیان کنید ؟

12 – دانش تفسیر را تعریف کنید ؟

13 – شیوه های نگارش تفسیر قرآن را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

14 – مهمترین ویژگی های قرآن را که موجب نیازمنی قرآن به تفسیر می شود را نام ببرید ؟

15 – چهار مورد از شرایط مفسر را بیان کنید ؟

16 – هشت مورد از اسما و صفات خدا را بیان کنید ؟

17 – خالقیت را تعریف کنید ؟

18 – رب را تعریف کنید ؟

19 – مربی انسان کیست ؟

20 – عالم محضر خداست یعنی چه ؟

21 – چهار مورد از جهان ها را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟

22 – راه رسیدن به یقین را بیان کنید ؟

23 – آثار زیانبار انکار آخرت را بیان کنید ؟

24 – آثار مثبت یادآوری آخرت را بیان کنید ؟

25 –  سه مورد از اهداف آفرینش جهان را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

26 – سه مورد از اهداف آفرینش انسان را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

27 – معنای اعجاز علمی قرآن را به اختصار توضیح دهید ؟

28 – تاریخچه بحث اعجاز علمی قرآن را بیان کنید ؟

29 – چهار مورد از اعجاز علمی قرآن ر بیان کنید ؟

30 –فشار روانی را تعریف کنید ؟

31 –شش مورد از نشانه های فشار روانی را بیان کنید ؟

32 – شفا بخشی قرآن را به اختصار توضیح دهید ؟

33 – چهار مورد از راهکارهای درمان بیماری های اجتماعی را بیان کنید ؟

34 -  چهار مورد از راهکارهای درمان بیماری های اخلاقی و روحی را بیان کنید ؟

35 – چهار مورد از عوامل فشار روانى را بیان کنید ؟

36 – چهار مورد از راهکارهاى قرآن براى تامین بهداشت روانى‏ را بیان کنید ؟

37 - نقش ایمان در بهداشت روانى را به اختصار توضیح دهید ؟

38 – چهار مورد از راه های ارتباط با خدا را بیان کنید ؟

39 – حجاب را به اختصار توضیح دهید ؟

40 – چهار مورد از راهکارهاى عاطفى تأمین‏کننده بهداشت روانى‏ را بیان کنید ؟

41 – سنت را تعریف کنید ؟

42 – چهار مورد از ویژگی های سنت های الهی را بیان کنید ؟

43 – حکمت امتحان الهی را توضیح دهید ؟

44 - جایگاه و ثمرات ازدواج از منظر قرآن و روایات‏ را به اختصار توضیح دهید ؟

45 - تفکر رهبانى و نگاه اسلامى به ازدواج‏ را توضیح دهید ؟

46 – چهار مورد از ویژگی های همسر شایسته را بیان کنید ؟

                                                                                                                 موفق باشید

 

 

 


...
نویسنده : بازدید : 45 تاريخ : چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت: 4:59