نمونه سوالات آیین زندگی | بلاگ

نمونه سوالات آیین زندگی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

نمونه سوالات آیین زندگی  

مقدمه :

 اخلاق را از منظر لغت و اصطلاح تعریف کنید ؟

 انواع پژوهش های اخلاقی را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

نمونه سوالات آیین زندگی  

مقدمه :

1 اخلاق را از منظر لغت و اصطلاح تعریف کنید ؟

2 انواع پژوهش های اخلاقی را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

3 اخلاق توصیفی را به اختصار توضیح دهید ؟

4 اخلاق هنجاری  را به اختصار توضیح دهید ؟

5 فرااخلاق را به اختصار توضیح دهید ؟

6 اخلاق کاربردی را به اختصار توضیح دهید ؟

7 اهمیت و جایگاه اخلاق کاربردی را به اختصار توضیح دهید ؟

8 تاریخچه اخلاق کاربردی  را به اختصار توضیح دهید ؟

فصل اول

1 اهمیت و ضرورت دانش اندوزی را به اختصار توضیح دهید ؟

2 دانش اندوزی و پارسایی را به اختصار توضیح دهید ؟

3 موانع دستیابی به علم حقیقی را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

4 تقلید کورکورانه یعنی چه ؟

5 تمایلات نفسانی را به اختصار توضیح دهید ؟

6 سه مورد از آداب اخلاقی آموختن را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

7 انگیزه الهی داشتن را به اختصار توضیح دهید ؟

نقش استاد در شکل گیری شخصیت دانشجو را با ذکر نمونه هایی توضیح دهید ؟

9 رعایت اولویت ها یهنی چه ؟

10 پرسش و پرسشگری را به اختصار توضیح دهید ؟

11 خود شناسی یعنی چه ؟ و به اختصار توضیح دهید ؟

فصل دوم

1 اهمیت و جایگاه پژوهش را به اختصار توضیح دهید ؟

2 - فضایل اخلاقی در پژوهش را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

3 -  نقش پیش‏فرض‏هاى ارزشى در پژوهش‏هاى علمى را با ذکر مثال توضیح دهید؟

4 شهامت در پژوهش را به اختصار توضیح دهید ؟

5 مزایای پژوهش گروهی را بیان کنید ؟

6 -  منظور از امانت‏دارى و حقیقت‏جویى در پژوهش چیست؟ به اختصارتوضیح دهید؟

7 – آسیب های اخلاقی پژوهش را نام برده و یکی را به اختصار تضیح دهید ؟

8 – دو مورد از معنای انتحال را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید ؟

فصل سوم

1 – اهمیت و جایگاه نقد را به اختصار توضیح دهید ؟

2 -  دیدگاه‏هاى مختلف در باره معناى نقد را بیان کرده و معناى درست را تبیین نمایید؟

3 -  آیا نقد و انتقاد را یک ضرورت اجتماعى مى‏دانید؟ به چه دلیل؟

4 - چهار معیار از معیارهاى اخلاقى نقد را نام برده و هر کدام را حداکثر در دو سطر توضیح دهید؟

5 -  در مقام نقد اندیشه‏ها یا رفتارهاى دیگران چه موازین و ضوابطى را باید مراعات کرد؟

6 -  در برخورد با کس یا کسانى که رفتار یا اندیشه ما را مورد نقد و انتقاد قرار داده‏اند، چه وظایفى بر عهده داریم؟ و به اختصار توضیح دهید؟

7 - براى تقویت روحیه نقدپذیرى در افراد چه باید کرد؟ دیدگاه خود را به طور روشن توضیح دهید؟

فصل چهارم :

1. با توجه به آیات و روایات، اهمیت کار در اسلام را توضیح دهید؟

2. نیت و انگیزه، چه نقشى در ارزشمندى کار دارد؟ توضیح دهید؟

3. این روایت را که «انسان گاهى به دلیل انجام گناه، از رزق مقرر خود محروم مى‏شود» توضیح دهید و بگویید: منظور از «رزق» در این روایت چیست ؟

4. کار و اشتغال چه نقشى در بهداشت روانى انسان و شکل‏گیرى شخصیت او دارد؟

5. دیدگاه اسلام را در باره تکدى‏گرى و گدایى توضیح دهید؟

فصل پنجم

1. معاشرت با دیگران چه فواید فردى، اجتماعى و دینى‏اى براى انسان در پى دارد؟

2. انواع معاشرت را نام برده و حداقل یک وظیفه اخلاقى مربوط به هر کدام بیان کنید؟

3 – معیار معاشرت را بیان کنید ؟

4 - چرا ما اخلاقاً وظیفه داریم به نیازمندان کمک کنیم؟

5 – بشر دوستی یعنی چه ؟

6. در اختلافاتى که میان برادران دینى پدید مى‏آید، وظیفه اخلاقى ما چیست؟ (پاسخ خود را با ذکر یک روایت بیان کنید.)

7. منظور از این جمله که «امر به معروف و نهى از منکر وظایفى عام هستند و به هیچ وجه استثنا نمى‏پذیرند» چیست؟ توضیح دهید.

8. گفته شده است که یکى از شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر «احتمال تأثیر» است؛ به نظر شما از کجا مى‏توان فهمید که در فلان مورد، احتمال تأثیر هست یا نه؟

9. مراتب امر به معروف و نهى از منکر را ذکر کرده و توضیح دهید؟

10. منظور از مبارزه منفى و مبارزه مثبت با منکرات را با ذکر مثال بیان کنید؟

11. نقش دوست را در زندگى و شخصیت انسان تبیین نمایید؟

12. چرا از دوستى ورزیدن با چاپلوسان و بى‏تقوایان و احمقان نهى شده است؟ تحلیل خود را در این باره بنویسد.

فصل ششم

1. اخلاق جنسى را تعریف و مهم‏ترین مسائل آن را بیان کنید؟

2. دیدگاه تفریطى در باره غریزه جنسى را ذکر و نقد نمایید؟

3. دو دلیل از ادله دیدگاه افراطى فروید و فرویدیسم را در باره غریزه جنسى بیان و نقد نمایید؟

4. دیدگاه اسلام را در باره غریزه جنسى به طور دقیق توضیح دهید؟

5 -  مهم‏ترین عوامل شهوت‏پرستى و شهوت‏رانى را ذکر کنید؟

6 -  مکتب لذت‏گرایى حسى را نقد کنید؟

7 - پیامدهاى سوء فردى، اجتماعى و دینى تجرد را بشمارید؟

8 -  ویژگى‏هاى همسر شایسته را بیان کرده و براى هر کدام از آنها یک مستَند قرآنى یا حدیثى بیاورید؟

9 -  فلسفه حجاب در اسلام را به اختصار بیان کنید دیدگاه خود را در این زمینه شرح دهید؟

فصل هفتم

 

1 - دو تقریر نظریه جدایى اخلاق از سیاست را ذکر کرده و نقد نمایید؟

2 -  نظریه اصالت سیاست را توضیح داده و نقد کنید ؟

3 -  دیدگاه اسلام را در باره رابطه اخلاق و سیاست تبیین نمایید ؟

4 -  وظایف اخلاقى مردم را در انتخاب مسئولان و مدیران نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید؟

5 - وظایف اخلاقى مردم در قبال حاکمان و مسئولان خود را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

6 – وظایف اخلاقی حاکمان در برابر مردم را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

7 - وظایف اخلاقی مردم در برابر حاکمان را نام برده و  یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

8 - مهم‏ترین لغزشگاه‏هاى اخلاقى حاکمان را ذکر کنید؟ و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

فصل هشتم

1 اهمیت و جایگاه مناظره را به اختصار توضیح دهید ؟

2 انگیزه های مثبت در مناظره را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

3 -  آداب اخلاقى مناظره علمى را ذکر کرده، دو مورد را به اختصار توضیح دهید؟

4 – توجه به گفته نه گوینده را به اختصار توضیح دهید ؟

5 – آفات  اخلاقی مناظره را نام برده و دو مورد را به اختصار توضیح دهید ؟

6 شخصیت زدگی را به اختصار توضیح دهید ؟

7 -  مراء را تعریف کرده و بگویید که منشأ این رذیله اخلاقى چیست؟

                                                    موفق باشید - رمضانخانی

نمونه سوالات آیین زندگی,نمونه سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی احمد حسین شریفی,نمونه سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی دانشگاه آزاد,...
نویسنده : بازدید : 305 تاريخ : پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت: 5:14