اگر واقعا بندگی کرده بودیم ....

ساخت وبلاگ
چکیده : باتمام وجودگناه کردیمنه نعمت هایش را ازماگرفت نه گناهانمان رافاش کرد.....اگربندگی اش رامی کردیم چه م... با عنوان : اگر واقعا بندگی کرده بودیم .... بخوانید :
باتمام وجودگناه کردیمنه نعمت هایش را ازماگرفت نه گناهانمان رافاش کرد.....اگربندگی اش رامی کردیم چه می کرد؟ ...........  ...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 ساعت: 5:51